Bireysel eğitim çocuğun zayıf ve güçlü yönlerinin değerlendirilmesinden sonra uygun müdahale programlarına geçme aşaması dikkatlice hazırlanmış bir planlamayla bire bir öğretmen ve öğrenciile gerçekleşir.tüm gelişim alanlarının bir bütün olarak desteklendiği en az 45 dk lık çalışmadır. Grup programları ve programlara öğrenci dağılımı, çocukların gelişim ihtiyaçları, eğitimsel performans ve düzeyleri ile her bir öğrencinin grup dinamiğinden yararlanabilmesi dikkate alınarak bireysel eğitimde kazandığı davranışları genellemesi ve sosyal becerileri  (yardımlaşma işbirliği izin isteme sıra bekleme ve kurallara uymasını gerektiren etkinlikler, özgüven)gelişmesini sağlamak amacıyla dört ile 10 çocuğun katılımı ile gerçekleşir.