Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gelişimsel davranışsal bir bozukluktur. Bu bozukluğun temel öğeleri;  dikkatin kolay dağılması, dikkati sürdürmede bozukluk, dikkatsizlik, hiperaktivite ve dürtüselliktir. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı alan çocuklar çok hareketli, yaramaz, ebeveynin isteklerini yerine getirmeyen, söz dinlemez çocuklardır. Öte yandan dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların karşılaştıkları zor durumlarda çabuk pes etme, anlık isteklere karşı koyamama, kural ve yönergelere uymada zorluk çekme temel özelliklerindendir. DEHB’li çocukların aileleri genellikle çocukları okula başladıklarında hekime başvururlar.  Okul öncesi yaşlardaki çocuklarda davranışı kontrol altında tutmak ve erken yaşta ilaç kullanımından kaçınmak amacıyla uygulamalı davranış analizine (UDA) dayalı programlar tercih edilir. UDA’ ya dayalı programlarda amaç, istendik davranışları ödüllendirerek bu davranışların artırılması ve toplumsal uyumun güçlendirilmesidir. 

Dikkat eksikliğini ölçmek amacıyla kurumumuzda uygulanan dikkat eksikliği testleri şunlardır;

  • Moxo Dikkat Testi
  • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
  • Benton Görsel Bellek Testi
  • Bender Gestalt Görsel Algılama Testi