Disleksi nedir?

Halk arasında okuma güçlüğü olarak da bilinen disleksi, bir çocuğun okuma başarısının belirgin olarak yetersiz olduğu durumlarda konulan okuma bozukluğu tanısıdır. Bu nedenle disleksi teşhisi konan bir çocuk, dil ve sözlü ifade anlamında çoğu zaman zorluk çekerken,  işitme, kavrama becerilerinin zayıf olmasından dolayı da sözcüklerin fonetik ayrımını yapamamaktadır. Okudukları bir metinde sözcükleri atlama, ekleme veya kelimelerin çarpıtılması ile karakterize edilen okuma bozuklukları Disleksi tanısı konulan çocukların sözel okumalarında yaptıkları hatalardan yalnızca birkaçıdır.  Okuma bozukluğu olan birçok çocuğun yazma ve okumaktan kaçındığı Disleksi durumlarında bireyin okuma hızı yavaşlamaya başlarken, okuduğunu anlaması ise son derece zayıf olmaktadır. Özel Öğrenme Güçlüğü’nün bir çeşidi olmasına rağmen yaygın olarak özel öğrenme güçlüğü yerine kullanılan Disleksi durumu,  yaşayan bireylerin çoğunda görülmektedir.

Disleksili çocuğa öğrenmeyi öğretmek en işlevsel yollardan biridir. Bunu yapabilmek için çocuğun bireysel özelliklerini iyi keşfetmemiz, buna uygun bireysel eğitim programı oluşturmamız oldukça önemlidir. Doğru eğitim programı, çocuğun yeni şeyler öğrenmesini kolaylaştırma, günlük hayata katılmasını sağlama ve özgüvenini arttırma açısından gereklidir.

Unutmayın ki tanımlanamayan ve desteklenmeyen disleksi ve buna bağlı özel durumlar özellikle gelişim çağında bulunan çocuklarda duygusal sıkıntı, hayal kırıklığı ve benlik saygısı gibi durumlara da yol açmaktadır.