Gecikmiş konuşma, çocuğun biyolojik gelişimi ile uyumlu dil gelişimi göstermemesi olarak tanımlanabilir. Gecikmiş konuşma problemi olan çocukların bazılarında cümle kurmada güçlük çekme ve anlatmak istediklerini sözel yolla aktarmak yerine vücut hareketleriyle anlatma gibi davranış eğilimleri görülmektedir. Gecikmiş konuşma; zeka geriliği, işitme kaybı, doğum travması, konuşma organlarındaki koordinasyon bozukluğu, sevgi eksikliği, duygusal problemler ve çevre etkisi gibi birçok nedenden dolayı oluşabilmektedir.

Gecikmiş konuşması olan çocukların;

  • Kısıtlı sözcük dağarcıkları vardır,
  • Yutma, çiğneme ve salya akıtma gibi sorunları bulunur,
  • Düşünce ve isteklerini anlatmada zorlanırlar,
  • Jest, mimik ve işaret kullanmaya yönelirler,
  • İletişim kurmaya karşı isteksiz davranırlar,
  • Anlaşılmaz sesler çıkarırlar,
  • Çevrelerindeki seslere ve konuşmalara karşı ilgisiz davranırlar,
  • Yalnız kalmayı tercih ederler,
  • Dikkat süreleri kısa ve dağınık olmakla birlikte bellekleri zayıf olurlar.

Dil – Konuşma Terapisi

Dil ve konuşma bozukluğu olan birçok çocuk için uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de dil ve konuşma terapisidir. Konuşma bozukluğu; seslerin doğru üretilememesi ile ilgili bir problemken, dil bozukluğu ise anlamadaki güçlük ya da düşüncelerini bildirmek için kelimeleri bir araya koyamama durumudur. Konuşma terapisti; artikülasyon başta olmak üzere kekemelik, ses ve dil bozukluğu gibi durumlarda devreye girerek, her yaştaki bireye yardımcı olmaktadır.

Dil ve konuşma terapisinde; dudak ve damak yarığı, yutma problemi, kekemelik, gelişim geriliği, zihinsel gerilik, işitme kaybı, otizm, down sendromu ve serebral palsi gibi konularda çalışmalar yapılmaktadır. Çocuğunuzun dil ve konuşma terapisine ne kadar süre ile devam edeceği ise çocuğunuzun konuşma sorununa bağlı olarak değişiklik göstermektedir.