Özel Yeni Dünyalar Dil Konuşma Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, sahip olduğu yüksek kalite ve niteliklerle, tüm özel eğitim ihtiyaçlarına göre tasarlanıp inşa edilmiş eğitim kurumlarımız, insana ve çevreye saygılı ve duyarlı, yenilikçi kurumsal yönetim anlayışı, ilkeleri ve Türk Milli Eğitim Sistemi’nin genel amaçları ve özel eğitim temel ilkelerine göre hazırlanmış mevzuata uygun olarak;


Çağdaş eğitim anlayışı gereği ‘bireyi merkeze alan’ eğitim modelini uygulayarak özel eğitime ihtiyaç duyan tüm bireylerin, uzman eğitimciler tarafından eğitim ve psikolojik destek verilerek toplumla bütünleşir hale gelmelerini sağlamaktadır.

Verilen eğitimin kalıcı ve farklı ortamlarda uygulanabilir olması için eğitim yöntem ve tekniklerini ailelerle paylaşan, engellilerin yaşam kalitelerinin arttırılması ve istihdamı için belediyeler, sivil toplum kuruluşları ile ortak çalışmalar yapan, alanında uzman kişilerle personeline sürekli hizmet içi eğitim veren, engelli haklarına saygılı, yenilikçi, dinamik ve sürekli kendini geliştiren alanında öncü bir kuruluşuz.