Öğrenme güçlüğü, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına neden olan, bireyin merkezi sinir sistemindeki işleyişine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluk durumudur.

  • Disleksi
  • Diskalkuli
  • Disgrafi
  • Dispraksi

Günümüzde “Yeterince çalışsaydın yapardın” veya “Falanca kişinin yaptığını sen neden yapamıyorsun…” tarzında cümle kalıplarına başvuran birçok ebeveyn, ne yazık ki çocuğunun özel öğrenme güçlüğü yaşadığının farkında bile değil.

Oysa ki özel öğrenme güçlüğü, kişinin normal veya üstün zeka düzeyinde olmasına rağmen okuma, yazma ve dil becerilerinde problem yaşamasına neden olan, bireyin merkezi sinir sistemindeki işleyişine bağlı olarak ortaya çıkan bir bozukluk durumudur.

Her bireyde farklı bir şekilde gözlemlenebilen öğrenme güçlüğü, derecesi değişkenlik göstermekle birlikte farklı şekillerde kendini göstermektedir. Disleksi (Okuma Güçlüğü), Disgrafi (Yazma Bozukluğu), Diskalkuli (Matematik Bozukluğu) ve Dispraksi (Motor ve Koordinasyon Bozukluğu) gibi sorunları da içinde barındıran Özel Öğrenme Güçlüğü, bireyin çoğu zaman kendini ifade etmesi, sosyal algılama ve etkileşimi gibi konularda da problem yaşamasına neden olmaktadır.