Spor; fiziksel, zihinsel, bilişsel ve sosyal gelişimi amaçlayan oyun ya da yarışma formatında, kurallı ya da kuralsız kendi ya da takım halinde yapılan etkinlikler bütünüdür. Spor sağlıklı ve mutlu bir yaşam için gerekli ve çok önemlidir. Ancak spor engelli bireyler için daha farklı bir öneme sahiptir. Engel türü ve derecesi ne olursa olsun hareket etme, egzersiz yapma, sportif becerileri kazandırmayı amaçlayan çalışmalar bireyin fiziksel sağlığına katkıda bulunmakla beraber ruhsal, zihinsel, bilişsel ve duyusal gelişiminde olumlu yönde ciddi katkılar sağlamaktadır. Akademik çalışmalar sportif çalışmalarla bir araya geldiğinde bireyin zihinsel, bilişsel, duyusal ve motor becerileri aynı anda daha fazla sayıda uyaranla harekete geçirilip öğrenme süresi daha da kısaltılabilir. Aynı zamanda bireyin akademik çalışma esnasında hareket ihtiyacı karşılanmış olur.

Özel gereksinimli bireylerin eğitiminde  üç ana hedef vardır;

  • Bireyi en az bağımlı hale getirmek
  • Topluma en iyi şekilde katılımını sağlamak
  • Üretken ve mutlu olmasını sağlamak.

Spor her üç hedefinde karşılanmasın da hizmet etmektedir.  İyi planlanmış bir spor eğitimi özel gereksinimli bireyin bağımsızlığını en üst seviyeye çıkartacağı gibi, kendisini ifade etmesini,  öz güvenini geliştirmesini ve topluma katılımını sağlayacak bir araç da olabilir. Bununla birlikte gelişimsel boyutta ele aldığımızda spor, motor gelişimi destekleyen bir disiplindir.