Testler, bireylerin duygu, düşünce, tutum, yetenek ve davranışları gibi farklı açılardan standart koşullarda gözlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla yapılmaktadır.Klinik amaçlar ile kullanılan psikolojik testler, psikiyatri ve nöroloji gibi alanlarda tanı ve tedavi planlamasına yardımcı olmaktadır. Genel olarak testler şu şekilde gruplandırılabilir;

Gelişim Testleri;

0 – 6 yaş aralığındaki çocukların gelişimsel durumlarını değerlendirmek amacı ile geliştirilmiş ve kullanılan ölçme araçlarıdır.

 • Denver II Gelişim Testi
 • Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri(AGTE)
 • Gessel Gelişim Testi

Dil Testleri;

Çocuğun dil gelişimini ölçmek amacı ile uygulanan testlerdir.

 • Konuşma Sesleri Gelişimi Testi(KSGT)
 • Hacettepe Artikülasyon Testi (HAT)
 • Peabody Resim Kelime Testi

Zeka Testleri;

Çocuğun zeka gelişimini ölçmek amacı ile uygulanan testlerdir.

 • Wisc-r
 • Wisc-4
 • Porteus Labirentler Testi
 • Cattel 2A Testi
 • Good Enough- Harris İnsan Resmi Çizme Testi

Dikkat Testleri;

Çocuğun odaklanma düzeyini ölçmek amacı ile uygulanan testlerdir.

 • Moxo Dikkat Testi
 • Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
 • Benton Görsel Bellek Testi
 • Bender Gestalt Görsel Algılama Test

Özel Öğrenme Güçlüğü (Disleksi) Testleri;

Çocuğun öğrenme güçlüğü yaşadığı alanı belirlemek amacı ile uygulanan testlerdir.