• Özel eğitim ve rehabilitasyon desteğine ihtiyacı olan bireylerimize sağlam bir temelde, samimi ve gönülden çalışan uzman eğitim kadromuz ile bireylerin ihtiyaçlarına ve gelişmelerine uygun eğitimi sağlamak.
  • Eğitimci kimliğimiz ve tecrübelerimizi yenilikçi çalışmalar ile bir araya getirip kendimizi devamlı geliştirmek.
  • Bağımsız yaşam becerileri geliştirilerek toplumsal yaşamda başkalarına en az düzeyde bağımlı olmalarını sağlayacak öğretim fırsatları yaratmak,
  • Kendisiyle barışık, mümkün olduğu kadarıyla kendi ihtiyaçlarını karşılayabilen, topluma katılabilen, ailesi ve çevresine uyum içerisinde davranabilen bireyler yetiştirmek.
  • Aileyi özel eğitim ve öğretim yöntemleriyle işbirliği yapabilir düzeye getirerek eğitimi yaşantısı içine taşımak,
  • Okul-Aile ilişkilerini pekiştirmek, aile içinde yaşanabilecek sorunlara yönelik rehberlik ve danışmalık hizmeti sağlamaktır.