Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Disgrafi

Disgrafi, bireylerin yazı yazmada güçlük çekmeleri şeklinde kendini gösteren bir bozukluktur. Disgrafiye sahip çocuklar yazı yazmada zorlanırlar. Bu durumun oluşmasında zekâ problemleri ya da herhangi bir gelişim eksikliği bulunmaz. Disgrafiye sahip çocuklar motor becerileri yerine getirmede güçlük yaşarlar. Görsel ve işitsel uyaranları anlama, algılama ve yorumlamada zorlanırlar. Kelimeleri yazmada sorunlar görülür; çocuk kelimeyi yazarken harflerin yerini karıştırabilir, yanlış ve ters yazabilir.

Disgrafi, görsel-uzamsal konularda güçlük, dille ilgili bozukluklar, ince motor becerilerini yerine getirmede yaşanan zorluklar, heceleme ve yazı konusunda yaşanan sorunlar ve dil bilgisi sorunları olarak bu alanlarda görülür. Disgrafili çocukların defter tutmalarında düzensizlik görülür. Yazıları okunmayacak derecededir. Yazı yazmada oldukça yavaştırlar. Akranlarına göre başarı durumları düşüktür. Bazı harfleri birbiri ile karıştırabilirler veya yanlış yazabilirler. Örneğin, bebe yerine dede yazma gözlenebilir. Noktalama işaretlerini kavramada sorun yaşayabilirler ve kullanamazlar. Hecelemede hatalar görülebilir. Bu çocuklar kalemi kontrol etmede de zorlanırlar.

Disgrafiye sahip çocukların yazıları karmaşık, hatalarla dolu ve oldukça bozuktur. Yazı yazmak için motor beceriler ve zihinsel beceriler gereklidir. Yazısı kötü olan çocukta disgrafiye rastlanılmayabilir ama disgrafili olan çocukların yazıları bozuktur. Bu çocuklar özel eğitimlerle desteklenmeli, çocuğun yazıyı kavraması ve yazması için sabır gösterilmeli ve başarıları desteklenmelidir.

Disgrafili çocukların beyinlerinde hasar oluşmuş olabilir ve bu nedenle çocuk yazma konusunda zorlanabilir. Bunun için çocuk nörolojisine başvurulması ve çocuğun muayene olması oldukça önemlidir. Bunun yanında, çocuk gözlemlenerek zorluk yaşadığı konular belirlenebilir. Çocuk yazmada zorlanıyorsa ve akranlarına göre yazmada onlardan gerideyse bu durumda profesyonel destek almak bozukluğun iyileşmesi adına son derece önemlidir. Erken tanı da baş etmede önemli yer tutar.

Özel eğitim ve psikolojik destek ile disgrafide tam anlamıyla bir iyileşme mümkündür. Disgrafiye sahip çocuklar için düzenli bir biçimde yazı çalışmaları yapılmalıdır. Çocuk yazma konusunda isteksiz bir görüntü veriyorsa ilgisini çekebilecek farklı renkteki boyalar ya da kalemler de kullanabilirsiniz. Çocuğun harfleri ve heceleri tanıması sağlanmalıdır. İlgi çekici olabilmesi için de bunu oyunlaştırabilirsiniz. Çocuğun zorlandığı harfleri, heceleri ve sözcükleri tekrar etmesi sağlanmalıdır. Çocuğun yazı yazarken yaptığı hatalar da gösterilerek doğrusunu yazmaları istenebilir.