Category:

Genel

Dispraksi

Dispraksi, hareket ve eşgüdümleme becerilerindeki eksiklik olarak tanımlanmaktadır. Sinir hücreleri arasında iletişimin kopuk olması nedeniyle beyindeki komut kaslara iletilememektedir. Son yıllarda bu rahatsızlık artış göstermiştir. Yapılan bir araştırmaya göre 100 çocuktan 10’unda dispraksi görülebilmektedir. Bu da dispraksinin önemsenmesi gereken bir bozukluk olduğunu göstermektedir. Dispraksiye sahip çocukların zekâ becerilerinde bir eksiklik söz konusu değildir. Çocuklar motor hareketlerini yerine getirmede zorlanırlar. Zayıf hareket becerileri olarak da ifade edilebilir. Dispraksi tek başına bir bozukluk olabileceği gibi başka bozukluklar da görülebilmektedir. Dil, algı ve

Continue reading ➝

Disgrafi

Disgrafi, bireylerin yazı yazmada güçlük çekmeleri şeklinde kendini gösteren bir bozukluktur. Disgrafiye sahip çocuklar yazı yazmada zorlanırlar. Bu durumun oluşmasında zekâ problemleri ya da herhangi bir gelişim eksikliği bulunmaz. Disgrafiye sahip çocuklar motor becerileri yerine getirmede güçlük yaşarlar. Görsel ve işitsel uyaranları anlama, algılama ve yorumlamada zorlanırlar. Kelimeleri yazmada sorunlar görülür; çocuk kelimeyi yazarken harflerin yerini karıştırabilir, yanlış ve ters yazabilir. Disgrafi, görsel-uzamsal konularda güçlük, dille ilgili bozukluklar, ince motor becerilerini yerine getirmede yaşanan zorluklar, heceleme ve yazı konusunda yaşanan

Continue reading ➝

Diskalkuli

Özgül öğrenme güçlüğü içerisinde yer alan diskalkuli, çocuğun matematik alanındaki öğrenme bozukluğunu ifade etmektedir. Çocuğun zekâsında herhangi bir düşüklük olmamasına rağmen matematiksel ve aritmetik becerilerde zorlanması, isteksiz olması ve umursamaz tavırlar göstermesi diskalkuliyi tanımlamaktadır. Çocuğun sayma becerilerinde bir sıkıntı vardır. Basit işlemler ve problemleri anlama ve çözmede zorluk yaşanmaktadır. Hesaplama ve sembolleri anlayıp yorumlamada güçlük yaşanmaktadır. Diskalkuliye sahip çocuklar matematik konusunda birtakım zorluklar yaşar. Bu çocuklar hesaplama işlemlerinde çeşitli hatalar yapar. Dört işlemi yavaş ve zor çözerler. Toplama ve çarpma

Continue reading ➝

Disleksi Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Disleksi Nedir? Disleksi okuma bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun sesbirimleri birbirinden ayırt etmede yaşadığı zorluktur. Bireyin yaşı, zekası ve aldığı eğitime göre okuması ve okuduğunu anlaması gerekir. Bununla birlikte disleksi, çocuğun sayılan bu özeliklere göre okuma ve okuduğuna anlamada düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilmektedir. Disleksi özel öğrenme güçlüğü başlığının altında değerlendirilmektedir ve bu bozukluğun ortalama yarısını oluşturmaktadır. Çocukların % 10 ila 15’inde görülebilen ve çoğunlukla erkek çocuklarda rastlanan bir bozukluktur. Disleksi olan çocuklar sözel konularda zorluk yaşarlar. Yazılı bir metni anlayabilmek

Continue reading ➝

Otizm Tedavisi

Otizm tedavisinde özel eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra, davranış tedavileri ve ilaç tedavileri de kullanılmaktadır. Otizmli bireylerin tedavileri değişkenlik göstermektedir çünkü gelişimsel bozuklukların belirtileri çok fazladır ve bireyin yaşı ve bozukluk düzeyine göre değişmektedir. Özel Eğitim Otizmli çocukların öğrenme ihtiyaçları ve özellikleri farklılık göstermektedir. Eğitimde bu özelliklere dikkat edilerek planlama yapılması gerekmektedir. Farklılaştırılmış öğretim ve bireysel eğitim planlarının bu doğrultuda hazırlanması büyük önem taşımaktadır. Otizmli çocuklar organizasyon güçlükleri yaşamaktadır. Örneğin, oyun kurma ve sürdürmede sıkıntı yaşamaktadır. Onların

Continue reading ➝

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı

Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı birbiri ile karıştırılan bozukluklar olsa da bazı farklılıklar göstermektedir. Dikkat eksikliği dikkat dağınıklığına göre daha ağır seyreder. Dikkat dağınıklığının tedavisi daha kolay iken dikkat eksikliğinin tedavisi daha zordur. Dikkat dağınıklığı çeşitli egzersizler ve planlar yapılarak bu rahatsızlık asgari düzeye indirilebilir. Dikkat eksikliği için egzersiz ve planların yanı sıra ilaç tedavisi ile desteklenmektedir. Dikkat dağınıklığı çocuğun bir şeyi yerine getirirken zihinsel ve eylemsel olarak ona kendisini verememesi durumudur. Dikkat eksikliği ise belirtileri tanımlanmış ve hiperaktivite ile

Continue reading ➝

Otizmli Çocuğa Nasıl Davranılmalıdır?

Otizmli çocuğa nasıl davranılmalıdır sorusunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz. İlgi, ihtiyaç, beklenti ve gelişimleri farklı olan otizmli çocuklar hayatı farklı algılamakta ve yaşamaktadır. Bu yüzden, normal hayatta zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin bu noktada duyarlı olmaları ve çocuğun hayatını düzenlemeleri oldukça önemlidir. Çocuğa verilebilecek görevleri içeren planlar yapılmalı ve çocuğun bunları yapmaları sağlanmalıdır. Otizmli çocuğun gelişimi için şu davranışlara dikkat edilmelidir: İlk olarak çocuğun durumu kabul edilmelidir. Çocuğa hazırlanacak plan ile çocuğun uyanacağı saat, yüzünü yıkacağı saat, kahvaltı edeceği saat

Continue reading ➝