Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Diskalkuli

Özgül öğrenme güçlüğü içerisinde yer alan diskalkuli, çocuğun matematik alanındaki öğrenme bozukluğunu ifade etmektedir. Çocuğun zekâsında herhangi bir düşüklük olmamasına rağmen matematiksel ve aritmetik becerilerde zorlanması, isteksiz olması ve umursamaz tavırlar göstermesi diskalkuliyi tanımlamaktadır. Çocuğun sayma becerilerinde bir sıkıntı vardır. Basit işlemler ve problemleri anlama ve çözmede zorluk yaşanmaktadır. Hesaplama ve sembolleri anlayıp yorumlamada güçlük yaşanmaktadır.

Diskalkuliye sahip çocuklar matematik konusunda birtakım zorluklar yaşar. Bu çocuklar hesaplama işlemlerinde çeşitli hatalar yapar. Dört işlemi yavaş ve zor çözerler. Toplama ve çarpma işlemlerini karıştırabilirler. Pozitif ve negatif sayıların ayrımını yapmada zorlanırlar. Sembolleri karıştırabilirler, kesirler konusunu kavramada güçlük çekerler. Çeşitli geometrik şekilleri tanımlama ve çizmede zorlanırlar. Çarpım tablosunu hafızaya almada zorluk yaşarlar. İşlemleri yaparken sürekli parmaklarını kullanmak zorunda kalırlar. Para sayma ve hesaplamada zorlanırlar.

Diskalkuliye sahip çocuklar matematik konusunda öğrenme güçlükleri yaşadıklarından dolayı akademik başarıları da düşmektedir. Matematik konusundaki öğrenme güçlükleri onların strese girmelerine sebep olabilmektedir. Yaşadıkları zorluklar yüzünden sınavda da düşük notlar almaktadırlar. Günlük hayatta da para ile ilgili işlemleri hesaplamada güçlük yaşarlar. Bu yüzden alışveriş yapmak onlar için stres kaynağı olabilmektedir. Aynı şekilde bir ortamda parmaklarını kullanarak hesaplama yapmaya çalışmaları, saati ve zamanı algılamada güçlük yaşamaları kendilerini eksik olarak hissetmelerine yol açmaktadır. Bu çocuklar arkadaşları tarafından da kolay bir şekilde etiketlenebilmektedir.

Matematik ve aritmetik günlük hayatta oldukça önemli olduğundan dolayı çocukların matematik kapasitelerini geliştirmek ve bu yönde özel eğitim vermek oldukça önemlidir. Çocuğun ihtiyaç duyduğu matematik konularını planlamak da bu noktada son derece önemlidir.

Diskalkuliye sahip çocuklar matematiği öğrenmede zorlandığından dolayı ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocuklara matematiği sevdirme ve öğretme konusunda daha fazla zaman harcamaları gereklidir. Ailelerin çocuğun matematik korkusunun önüne geçebilmesi için matematik işlemleri birlikte yapmaları, para sayma gibi işlemlerde onlara yardımcı olması oldukça yararlıdır. Gerekli önlemler alınmadığında ve tanısı konulmadığında çocuğun ruhsal açıdan zarar görmesine yol açabilir ve çocuk akranlarından geri kalabilir.

Diskalkuli konusunda çocuğun durumunun ne olduğu belirlenerek özel eğitimlerle desteklenmesi, ailesel ve psikolojik destek görmesi bu sorunun üstesinden gelmede oldukça önemli bir yer tutar.