Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Dispraksi

Dispraksi, hareket ve eşgüdümleme becerilerindeki eksiklik olarak tanımlanmaktadır. Sinir hücreleri arasında iletişimin kopuk olması nedeniyle beyindeki komut kaslara iletilememektedir. Son yıllarda bu rahatsızlık artış göstermiştir. Yapılan bir araştırmaya göre 100 çocuktan 10’unda dispraksi görülebilmektedir. Bu da dispraksinin önemsenmesi gereken bir bozukluk olduğunu göstermektedir. Dispraksiye sahip çocukların zekâ becerilerinde bir eksiklik söz konusu değildir. Çocuklar motor hareketlerini yerine getirmede zorlanırlar. Zayıf hareket becerileri olarak da ifade edilebilir. Dispraksi tek başına bir bozukluk olabileceği gibi başka bozukluklar da görülebilmektedir. Dil, algı ve zihinsel becerilerdeki rahatsızlıklarla birlikte görülebilmektedir. Dispraksili çocukların akıcı konuşma becerilerinde de sorunlar görülür.

Dispraksiye sahip çocuklar oyun oynama, plan yapma ve problem çözmede zorlanırlar. Dispraksi öğrenme güçlükleri ile birlikte de görülebilmektedir. Oturma, yürüme, koşma, ayakkabı bağını bağlama ve düğmeyi iliklemede zorluklar ve gecikmeler görülebilmektedir. Buna ek olarak, makas kullanabilme ve kesme yapma, top oynama, yapboz oluşturma ve yazı yazmada güçlükler görülmektedir.

Dispraksili çocuklar düzenleme ve koordinasyonda zorluk yaşarlar. Ayakkabıyı giymede zorlanırlar. Kıyafetlerini düzenlemede güçlük çekerler. Yürümede sorun yaşandığı için çarpmalar ve düşmeler olabilir. Giysileri ters giyme gibi davranışlar görülebilir. Bazen denge kurmakta zorlanırlar. Bisiklet kullanmada zorluk yaşarlar. Top sektirirken ve ip atlarken zorlanırlar. Merdivenleri inip çıkarken zorluk yaşarlar. Oyunu oynama ve devam ettirmede zorlanabilirler. Elbiselerini giymede ve çıkarmada yardıma gereksinim duyarlar. Dikkatlerini toplama ve sürdürmede güçlük yaşarlar. Kasları zayıf olabildiğinden dolayı çabuk yorulma görülebilmektedir.

Aileler çocuğunun sakar olduğundan şüphelenmektedir. Ancak, sözü edilen hususlardan birkaçı çocuklarda varsa destek alınmalıdır. Çocuklarda dispraksiye dair belirtiler mevcutsa konunun uzmanlarından tavsiye alınması ve onlara danışılması büyük önem taşır. Erken tanı ve teşhis de sorunun üstesinden gelebilmek için oldukça önemlidir. Çocuklar yaşı uygun olduğu halde temel hareketleri yerine getirmede zorluk yaşıyorsa çocuk kliniğine başvurulması büyük önem arz eder. Dispraksinin iyileştirilmesi için çocuğun hareketleri desteklenmeli, birlikte yapılmaya çalışılmalı ve sabırlı olunmalıdır. Aktivitelerin düzenli olarak yerine getirilmesi bu sorunun aşılmasında büyük önem taşır.