Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Disleksi Nedir? Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Disleksi Nedir?

Disleksi okuma bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun sesbirimleri birbirinden ayırt etmede yaşadığı zorluktur. Bireyin yaşı, zekası ve aldığı eğitime göre okuması ve okuduğunu anlaması gerekir. Bununla birlikte disleksi, çocuğun sayılan bu özeliklere göre okuma ve okuduğuna anlamada düşük başarı göstermesi olarak tanımlanabilmektedir. Disleksi özel öğrenme güçlüğü başlığının altında değerlendirilmektedir ve bu bozukluğun ortalama yarısını oluşturmaktadır. Çocukların % 10 ila 15’inde görülebilen ve çoğunlukla erkek çocuklarda rastlanan bir bozukluktur.

Disleksi olan çocuklar sözel konularda zorluk yaşarlar. Yazılı bir metni anlayabilmek için çok sık okuma yaparlar. Disleksiye sahip çocuklar yaşıtlarıyla kıyaslandığında pek çok yönden benzerlik gösterirler hatta matematiksel ve mantıksal zekaları yüksek olabilir. Ancak, bu çocuklar harfleri ve kelimeleri karıştırabilirler, bu konuda zorlanabilirler, kelimeleri tersten algılayabilirler. Yani, disleksi çocuğun dil sistemi ile ilgili bozukluk yaşamasıdır. Disleksiye sahip çocukların zekâ düzeylerinde bir sorun olmamakla birlikte okuma ve yazmada güçlük çekerler.

Disleksi Belirtileri Nelerdir ve Nasıl Anlaşılır?

Disleksi belirtileri çocuktan çocuğa değişim gösterebilmektedir. En yaygın işareti kelimelerin kodlanmasında yaşanmaktadır. Çocuk harfleri ve heceleri eşleştirmede sorun yaşar. Örneğin, çocuk elma sözcüğünü emla şeklinde yazabilir. Aynı zamanda, çocuk harf ve sayıları algılamada sorun yaşar. Harf ve sayıları ters olarak düşünüp o şekilde algılayabilir. Örneğin, çocuk b harfini d şeklinde algılayabilir. Bebe kelimesini dede şeklinde ifade edebilir. Aynı şekilde 9 ile 6 rakamını da karıştırabilir. Harfler ve kelimeler arasındaki mesafeyi algılamada zorlanabilir. Çocuğun disleksi olduğu ilkokula başladığında ilk olarak ailesi tarafından fark edilmektedir. Çocuk okuma, yazma ve konuşmada sorun yaşıyorsa uzmana götürülmelidir.

Bunların yanı sıra, disleksiye sahip çocuklar bazı motor becerileri yerine getirmede zorlanabilirler. Örneğin, ayakkabılarını ters giyme, yanlış düğmeleme ve ayakkabı bağcıklarını ters yapma gibi ince motor becerileri yerine getirmede zorlanabilirler. Yönleri karıştırma gibi bir durum olabilir. Haritada bir yeri göstermede zorluk çekebilirler. Sıralı görevlere uymada zorluk yaşayabilirler. Görevleri tamamlarken daha fazla zamana ihtiyaçları olabilir. Çevreleri ile iletişim kurmada zorlanabilirler. Konuşma hızları yavaştır, görsel ifadeleri anlamada zorluk çekebilirler. Okumada zorluk yaşadıkları için kelime dağarcıkları düşük olur ve bu da kendilerini ifade etmelerine yansır.

Disleksi rahatsızlığı farklı yaşlarda farklı şekillerde görülmektedir. Erken çocukluk döneminde olan çocuklar harf ve heceleri eşleştirirken ve kelime öğrenirken zorlanırlar. İlkokula giden çocuklar ise kelimeleri hecelerine ayırmada zorluk yaşarlar ve uzun kelime ve cümleleri algılamakta zorlanırlar. Ortaokul dönemindeki çocuklarda heceleme hataları görülebilir, cümleleri algılamak için çok kez tekrar ederler. Çocukların konuşma ve okuma hızları arasında da farklılık görülmektedir. Çocuklar rahat bir şekilde konuşurlarken, okumada ise düşük bir düzeyde olabilirler.

Çocuk gelişim özelliklerine göre harfleri heceleme, kelimeleri doğru okuma ve yazmada sıkıntı yaşıyorsa disleksiye sahip olduğu anlaşılabilir. Çocuğun zekâsı ile disleksi rahatsızlığı arasında herhangi bir ilişki yoktur ancak çocuğun sahip olduğu öğrenme güçlüğü tüm hayatı boyunca devam edebilir. Gerekli destek, eğitim ve tedavi sağlandığında ise disleksi rahatsızlığı iyileşebilir.