Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Otizm Tedavisi

Otizm tedavisinde özel eğitim önemli bir yer tutmaktadır. Bunun yanı sıra, davranış tedavileri ve ilaç tedavileri de kullanılmaktadır. Otizmli bireylerin tedavileri değişkenlik göstermektedir çünkü gelişimsel bozuklukların belirtileri çok fazladır ve bireyin yaşı ve bozukluk düzeyine göre değişmektedir.

Özel Eğitim

Otizmli çocukların öğrenme ihtiyaçları ve özellikleri farklılık göstermektedir. Eğitimde bu özelliklere dikkat edilerek planlama yapılması gerekmektedir. Farklılaştırılmış öğretim ve bireysel eğitim planlarının bu doğrultuda hazırlanması büyük önem taşımaktadır.

Otizmli çocuklar organizasyon güçlükleri yaşamaktadır. Örneğin, oyun kurma ve sürdürmede sıkıntı yaşamaktadır. Onların rutin alışkanlıkları ile uyumlu bir çalışmanın hazırlanması onların yaşadıkları organizasyon güçlüklerini azaltmaktadır. Bu bağlamda, onlar için beceri kontrol listeleri oluşturulabilir. Bunun yanında, çeşitli görsel programlar aracılığıyla çocukların tamamladıkları görevler, sonrasında neler yapması gerektiği ve nasıl devam edeceği belirlenmelidir.

Otizmli çocukların dikkatleri çok kolaylıkla dağılabilmektedir. Bu noktada, çocuğun dikkatinin dağılmasına neden olan faktörler belirlenmeli ve buna göre çevre düzenlenmesi ve eğitim planlanmalıdır.

Otizmli çocuklar yerine getirmeleri gereken görevlerin sırasını unutma gibi sorunlar yaşayabilmektedir. Bu doğrultuda, eğitim planı içerisinde onlara yapmaları gerekenler sıklıkla hatırlatılmalıdır.

Otizmli çocuklar genelleme yapma ve öğrendiklerini başka bir yere aktarmada zorluk yaşamaktadır. Bunun için çocuğun ebeveynleri ile uzmanlar işbirliği içinde olmalı ve çocuğun öğrendiklerini devam etmeleri sağlanmalıdır.

Otizmli çocukların sayısal yetenekleri gelişmiş olabilir. İletişim zorlukları yüzünden bunları kullanmada sorun yaşayabilirler. Bu noktada, eğitim içerisinde onların iletişim becerileri geliştirilerek sayısal becerileri de kullanmaları mümkün hale getirilmelidir.

Davranış Tedavisi

Davranış tedavisi, otizmli çocukların olumsuz davranışlarını azaltma ve olumlu davranışlarını artırmaya odaklanmaktadır. İstenilen davranışları onlara kazandırmada ödülden yararlanılmaktadır. Davranışlarını azaltmada ise uyarı ve dikkatini başka yere yönlendirme kullanılmaktadır. Davranış tedavilerinde bunlara ek olarak otizmli çocuklara konuşma, kendini ifade etme, resim yapma, yazma, vb. sosyal becerileri kazandırmak hedeflenmektedir.

İlaç Tedavisi

Otizmli çocukların öfke, saldırganlık ve kendine zarar verme gibi olumsuz davranışlarını gidermek için psikoaktif ilaçlar kullanılmaktadır. Bunun yanı sıra, kızgınlık, dikkatini toplayamama ve aşırı hareketlilik gibi durumların önüne geçmek için nöroleptikler kullanılmaktadır.