Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Otizmli Çocuğa Nasıl Davranılmalıdır?

Otizmli çocuğa nasıl davranılmalıdır sorusunun cevabını bu yazımızda bulabilirsiniz.

İlgi, ihtiyaç, beklenti ve gelişimleri farklı olan otizmli çocuklar hayatı farklı algılamakta ve yaşamaktadır. Bu yüzden, normal hayatta zorluk yaşamaktadır. Bu nedenle ebeveynlerin bu noktada duyarlı olmaları ve çocuğun hayatını düzenlemeleri oldukça önemlidir. Çocuğa verilebilecek görevleri içeren planlar yapılmalı ve çocuğun bunları yapmaları sağlanmalıdır. Otizmli çocuğun gelişimi için şu davranışlara dikkat edilmelidir:

 • İlk olarak çocuğun durumu kabul edilmelidir.
 • Çocuğa hazırlanacak plan ile çocuğun uyanacağı saat, yüzünü yıkacağı saat, kahvaltı edeceği saat ve yapacakları görevler ile ilgili saat ayarlanmalıdır.
 • Otizmli çocuklar ev ve odaları ile ilgili değişikliklerden hoşlanmadığı için sürekli değişiklik yapılmamalıdır.
 • Otizmli çocuklarda tekrarlayıcı hareketler sık görüldüğünden onunla birlikte bu hareketler yerine yapabileceği basit hareketler öğretilmelidir.
 • Çocukla sık biçimde konuşulmalı ama çocuk bu konuda zorlanmamalıdır. Günlük hayatla ilgili konular konuşulabilir.
 • Otizmli çocuklar kendilerini ifade etme noktasında zorluk yaşamaktadır. Bu sebeple, çocuğun konuşması teşvik edilmelidir.
 • Otizmli çocuklar anlatılanları anlamayabilir; bu yüzden bu durum doğal karşılanmalıdır.
 • Çocuğun bir konuyu öğrenmede zorluğu olabilir. Bu yüzden, onların gelişimleri adına bu bir fırsat olarak görülmeli ve sonraki öğrenmeleri için zemin hazırlayabilir.
 • Otizmli çocuklar çok ışıklı ortamlardan rahatsız olurlar. Bu yüzden, aşırı aydınlatmadan kaçınılmalıdır.
 • Gürültülü ortamlar onları son derece rahatsız eden ortamlardır. Yaşanılan çevre ve evin gürültüden uzak olması onlar için önemlidir.
 • Otizmli çocuklar bazı nesneleri öğrenme konusunda oldukça hevesli ve ilgilidirler. Onların bu durumu desteklenmeli ve takdir edilmelidir.
 • Otizmli çocuklar mecaz anlatımları anlamayabilirler. Bunun için ona ne demek istendiği basit olarak aktarılmalıdır.
 • Otizmli çocukların sağlığına dikkat edilmeli ve belli aralıklarla kontrole götürülmelidir.
 • Çocuktan istenilen davranışların nedenleri de ona açıklanmalıdır çünkü neyi niçin yaptıklarını anlamayabilirler.
 • Otoriter davranışlardan kaçınılmalıdır çünkü bu durum onların daha da kötüleşmesine ve şiddete başvurmasına yol açabilir.
 • Ceza verme gibi davranışlardan kaçınılmalıdır. Bu durum onların kaygılarını artırmakta onları daha da fazla etkilemektedir.
 • Otizmli çocuğa ilgi gösterilmeli, sıcak ve anlayışlı davranışlar sergilenmelidir.
 • Onlara sevgi ile yaklaşılmalıdır.
 • Onların en çok ihtiyaç duydukları anlayıştır. Onları anlayın ve anladığınızı ona hissettirin.

Otizm, otizmli çocuğun eğitimi, otizmli çocuğa nasıl davranılmalı gibi konularda bizimle iletişime geçebilirsiniz. Değerlendirme seansımız ücretsizdir.