Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Çocuklarda Dikkat Eksikliği ve Dikkat Dağınıklığı

Dikkat eksikliği ve dikkat dağınıklığı birbiri ile karıştırılan bozukluklar olsa da bazı farklılıklar göstermektedir. Dikkat eksikliği dikkat dağınıklığına göre daha ağır seyreder. Dikkat dağınıklığının tedavisi daha kolay iken dikkat eksikliğinin tedavisi daha zordur. Dikkat dağınıklığı çeşitli egzersizler ve planlar yapılarak bu rahatsızlık asgari düzeye indirilebilir. Dikkat eksikliği için egzersiz ve planların yanı sıra ilaç tedavisi ile desteklenmektedir.

Dikkat dağınıklığı çocuğun bir şeyi yerine getirirken zihinsel ve eylemsel olarak ona kendisini verememesi durumudur. Dikkat eksikliği ise belirtileri tanımlanmış ve hiperaktivite ile birlikte görülen bir bozukluktur. Dikkat dağınıklığı bazı zamanlarda ve durumlarda görülürken dikkat eksikliği sürekli olan bir durumdur. Dikkat dağınıklığına sahip çocuklar bazı konularda dikkat sorunları yaşar iken dikkat eksikliğine sahip çocuklar her konuda dikkat eksikliği yaşarlar.

Çocuklarda dikkat eksikliği normalden fazla dikkat problemlerini tanımlamaktadır. Dikkat eksikliğine sahip çocuklar çevrelerinden gelen komutları almada zorluk yaşar. Kendisine verilen görevleri yapmada zorlanırlar ve bununla baş edemezler. Bu da onlarda öfke ve saldırganlığa yol açabilir. Ebeveynlerin çocuğu hakkında baş edememe gibi bir durum varsa dikkat eksikliğinden şüphelenilebilir.

Dikkat eksikliği olan çocuklar yüz hareketlerini algılama ve yorumlamada güçlük çekerler. Karşıdaki kişi yüz hareketleri yaptığında bunun ne anlama geldiğini bilmeyebilirler. Dikkat eksikliğine sahip olan çocuklar arkadaşları ile uğraşırlar. Bu da onların arkadaşlık ilişkilerini sürdürmede zorlanmalarına sebep olur ve sosyal açıdan sorun yaşarlar.

Dikkat dağınıklığı olan çocuklar bazı derslere daha iyi yoğunlaşırken bazı derslere yoğunlaşmada zorlanırlar. Dikkat dağınıklığı olan çocuklarda tanıştığı kişinin adını ve yüzünü unutma gibi durumlar gözlenebilir. Dıştan gelen uyarıcılara bazen aşırı ilgi gösterebilirler ve bunlarla ilgilenebilirler. Bu çocuklar okumaya yoğunlaşmada zorlanırlar, tekrar okumak durumunda kalabilirler. Aynı şekilde, dinlediklerine yoğunlaşmada da zorlanırlar ve tekrar dinlerler. Dikkat dağınıklığı olan çocukların yoğunlaşmada zorluk yaşadığı unsurlar saptanarak ve bunlarla ilgili güdülenmeleri sağlanarak dikkat dağınıklığının azalması sağlanabilir. Dikkat artırıcı testler ve oyunlar dikkatin toplanmasında büyük katkı sağlar. Bunun yanında, çocuğun uykusunun düzenli olması, beslenmesinin düzenli olması ve egzersizler ile dikkat dağınıklığı giderilebilir.